Oferta PPP
Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej


Dział Wczesnodziecięcych Zaburzeń Rozwojowych i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

- diagnoza wczesnodziecięcych zaburzeń rozwojowych,
- diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu,
- diagnoza i terapia dzieci z wadami wzroku i słuchu,
- diagnoza i terapia zaburzeń mowy,
- diagnoza ryzyka dysleksji,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- terapia moczenia nocnego,
- terapia indywidualna i grupowa zaburzeń zachowania,
- nauka czytania dzieci przedszkolnych metodą symultaniczno - sekwencyjną,
- wizyty w placówkach wychowania przedszkolnego,
- spotkania psychoedukacyjne dla rodziców,
- warsztaty dla nauczycieli.


Dział Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Uczniów

- diagnoza przyczyn trudności w nauce,
- diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii,
- diagnoza uczniówi z wadami wzroku i słuchu,
- diagnoza zaburzeń zachowania i emocji,
- terapia uczniów dyslektycznych,
- rewalidacja uczniów z wadami wzroku i słuchu,
- terapia uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
- terapia uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji - socjoterapia,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów,
- zajęcia o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym prowadzone w placówce,
- wizyty w placówkach szkolnych,
- warsztaty dla nauczycieli.

Dział Poradnictwa, Orientacji Zawodowej i Rozwoju Osobowości

- doradztwo w zakresie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
- doradztwo w wyborze kierunku studiów,
- warsztaty dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- diagnoza i ukierunkowywanie szczególnych uzdolnień,
- zajęcia warsztatowe prowadzone w placówkach.

Dział Diagnozy i Terapii Logopedycznej


- diagnoza i terapia zaburzeń mowy dzieci i młodzieży,
- konsultacje indywidualne,
- prelekcje dla rodziców.


Oferta dla rodziców

- poradnictwo wychowawcze,
- trening umiejętności wychowawczych,
- pomoc terapeutyczna w rozwiązywaniu problemów,
- indywidualne konsultacje.


Oferta dla placówek

- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
- prelekcje/ warsztaty dla Rad Pedagogicznych,
- zajęcia o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym prowadzone w placówce,
- grupa wsparcia dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych,
- warsztaty tematyczne dla uczniów,
- badania przesiewowe mowy i wzroku na terenie placówek z terenu działania Poradni,
- interwencje w sytuacji kryzysowej na terenie szkoły.


Opieką obejmujemy placówki oświatowe na terenia miasta Knurowa oraz z terenu gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Sośnicowice

Informacja wytworzona przez:
Marzena Grinig-Łupieżowiec
email: mgla9@interia.pl
, w dniu:  18‑06‑2011 19:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Grinig-Łupieżowiec
email: mgla9@interia.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2014 22:28:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive