Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie
Search:
Strona główna
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Knurowie ul. Kosmonautów 5a 44 - 194 Knurów tel/fax (32) 235 14 76 email: poradniaknurow@wp.pl strona: pppknurow.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w KnurowieJesteśmy placówką działającą w ramach systemu edukacji od ponad czterdziestu lat. Zatrudniamy psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, logopedów i neurologopedów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.


 Celem naszego działania jest wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży we współpracy z ich środowiskiem rodzinnym, przedszkolnym i szkolnym.


 Zajmujemy się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizujemy autorskie programy profilaktyczno-wychowawcze w placówkach terenowych. Zajmujemy się problemami dotyczącymi zaburzeń zachowania i emocji. Propagujemy programy prozdrowotne. Pomagamy młodzieży w planowaniu kariery zawodowej. Wspomagamy rodzinę w jej funkcji wychowawczej. Współpracujemy z placówkami edukacyjnymi i służbą zdrowia. Realizujemy projekty unijne.